Khi 50 tuổi, liệu tôi có mắc ung thư?

Nội dung1 1.Tránh xa thuốc lá hoàn toàn2 2. Đứng dậy, rời khỏi ghế, và đi dạo 3 3. Ăn uống có khoa học hơn4 4. Che chắn khỏi quả cầu lửa ngàn độ5 5. Ung thư di truyền: Đã có thành viên nào từng mắc ung thư?6 6. Phòng ngừa ung thư bằng việc khám … Continue reading Khi 50 tuổi, liệu tôi có mắc ung thư?