Skip to main content

Thuốc Sofosbuvir là thuốc gì?  Thông tin liều và giá thuốc Sofosbuvir

Thuốc Sofosbuvir được sử dụng điều trị bệnh gì? Những loại thuốc nào chứ hoạt chất Sofosbuvir ? Hãy cùng với Asia-Genomics tìm hiểu về Sofosbuvir qua bài viết này.

Đặc tính dược lực học thuốc Sofosbuvir

Nhóm dược lý: Thuốc kháng vi rút dùng toàn thân, thuốc kháng vi rút tác dụng trực tiếp; Mã ATC: J05AP08

Cơ chế hoạt động

Sofosbuvir là một chất ức chế kiểu gen pan của RNA polymerase phụ thuộc RNA HCV NS5B, chất này cần thiết cho sự nhân lên của virus. Sofosbuvir là tiền chất nucleotide trải qua quá trình chuyển hóa nội bào để tạo thành triphosphate tương tự uridine có hoạt tính dược lý (GS-461203).

Có thể được kết hợp vào HCV RNA bởi NS5B polymerase và hoạt động như một chất kết thúc chuỗi. Trong một xét nghiệm sinh hóa, GS-461203 ức chế hoạt động polymerase của NS5B tái tổ hợp từ HCV kiểu gen 1b, 2a, 3a và 4a với giá trị nồng độ ức chế 50% (IC50) nằm trong khoảng từ 0,7 đến 2,6 μM. GS-461203 (chất chuyển hóa có hoạt tính của sofosbuvir) không phải là chất ức chế DNA và RNA polymerase của người cũng như không phải là chất ức chế RNA polymerase của ty thể.

Hoạt động chống vi rút

Trong các xét nghiệm bản sao HCV, giá trị nồng độ hiệu quả (EC 50 ) của sofosbuvir chống lại các bản sao có chiều dài đầy đủ từ kiểu gen 1a, 1b, 2a, 3a và 4a tương ứng là 0,04, 0,11, 0,05, 0,05 và 0,04 μM và giá trị EC 50 của sofosbuvir chống lại các bản sao 1b chimeric mã hóa NS5B từ kiểu gen 2b, 5a hoặc 6a là 0,014 đến 0,015 μM.

Giá trị trung bình ± SD EC 50 của sofosbuvir chống lại các bản sao chimeric mã hóa trình tự NS5B từ các chủng phân lập lâm sàng là 0,068 ± 0,024 μM đối với kiểu gen 1a (n = 67), 0,11 ± 0,029 μM đối với kiểu gen 1b (n = 29), 0,035 ± 0,018 μM đối với kiểu gen 2 (n = 15) và 0,085 ± 0,034 μM đối với kiểu gen 3a (n = 106). Trong những thử nghiệm này, ống nghiệm in vitro Hoạt động kháng vi rút của sofosbuvir đối với các kiểu gen 4, 5 và 6 ít phổ biến hơn tương tự như hoạt động được quan sát đối với các kiểu gen 1, 2 và 3.

Sự hiện diện của 40% huyết thanh người không ảnh hưởng đến hoạt tính chống HCV của sofosbuvir.

Đặc tính dược động học thuốc Sofosbuvir

Sofosbuvir là tiền chất nucleotide được chuyển hóa rộng rãi. Chất chuyển hóa có hoạt tính được hình thành trong tế bào gan và không được quan sát thấy trong huyết tương. Chất chuyển hóa chủ yếu (> 90%), GS-331007, không hoạt động. Nó được hình thành thông qua các con đường tuần tự và song song để hình thành chất chuyển hóa có hoạt tính.

Sự hấp thụ

Các đặc tính dược động học của sofosbuvir và chất chuyển hóa lưu hành chủ yếu GS-331007 đã được đánh giá ở người lớn khỏe mạnh và bệnh nhân viêm gan C. Sau khi uống, sofosbuvir được hấp thu nhanh chóng và nồng độ đỉnh trong huyết tương được quan sát thấy ~ 0,5-2 giờ sau khi uống liều lượng, bất kể mức liều lượng.

Nồng độ đỉnh trong huyết tương của GS-331007 được quan sát trong khoảng từ 2 đến 4 giờ sau khi dùng liều. Dựa trên phân tích dược động học quần thể ở bệnh nhân nhiễm HCV kiểu gen 1 đến 6 (n = 986), AUC 0-24 ở trạng thái ổn định đối với sofosbuvir và GS-331007 tương ứng là 1.010 ng • h / mL và 7.200 ng • h / mL. So với các đối tượng khỏe mạnh (n = 284), sofosbuvir và GS-331007 AUC 0-24 lần lượt cao hơn 57% và thấp hơn 39% ở bệnh nhân nhiễm HCV.

Ảnh hưởng của thức ăn

Liên quan đến tình trạng lúc đói, việc dùng một liều sofosbuvir duy nhất với một bữa ăn nhiều chất béo đã được tiêu chuẩn hóa làm chậm tốc độ hấp thu của sofosbuvir. Mức độ hấp thu của sofosbuvir đã tăng lên khoảng 1,8 lần, ít ảnh hưởng đến nồng độ đỉnh. Sự tiếp xúc với GS-331007 không bị thay đổi khi có bữa ăn giàu chất béo.

Phân phối

Sofosbuvir không phải là chất nền cho chất vận chuyển hấp thu ở gan, polypeptide vận chuyển anion hữu cơ (OATP) 1B1 hoặc 1B3, và chất vận chuyển cation hữu cơ (OCT) 1. Mặc dù có thể bài tiết tích cực ở ống thận, GS-331007 không phải là chất nền cho chất vận chuyển qua thận kể cả chất hữu cơ chất vận chuyển anion (OAT) 1 hoặc 3, OCT2, MRP2, P-gp, BCRP hoặc MATE1.

Sofosbuvir và GS-331007 không phải là chất ức chế chất vận chuyển thuốc P-gp, BCRP, MRP2, BSEP, OATP1B1, OATP1B3 và OCT1. GS-331007 không phải là chất ức chế OAT1, OCT2 và MATE1.

Sofosbuvir liên kết khoảng 85% với protein huyết tương của người ( dữ liệu ex vivo ) và sự liên kết độc lập với nồng độ thuốc trong khoảng từ 1 μg / mL đến 20 μg / mL. Liên kết với protein của GS-331007 là rất ít trong huyết tương người. Sau một liều duy nhất 400 mg [ 14 C] -sofosbuvir ở người khỏe mạnh, tỷ lệ phóng xạ 14 C trong máu và huyết tương là khoảng 0,7.

Chuyển đổi sinh học

Sofosbuvir được chuyển hóa nhiều ở gan để tạo thành triphosphat tương tự nucleoside có hoạt tính dược lý GS-461203. Con đường hoạt hóa trao đổi chất bao gồm sự thủy phân tuần tự gốc carboxyl ester được xúc tác bởi cathepsin A (CatA) hoặc carboxylesterase 1 (CES1) của con người và sự phân cắt phosphoramidate bởi protein liên kết nucleotide bộ ba histidine 1 (HINT1), tiếp theo là sự phosphoryl hóa bởi con đường sinh tổng hợp pyrimidine nucleotide.

Quá trình Dephoryl hóa dẫn đến việc hình thành chất chuyển hóa nucleoside GS-331007 không thể được tái phosphoryl hóa một cách hiệu quả và thiếu hoạt tính chống HCV trong ống nghiệm . Sofosbuvir và GS-331007 không phải là chất nền hoặc chất ức chế các enzym UGT1A1 hoặc CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 và CYP2D6.

Sau một liều uống 400 mg [ 14 C] -sofosbuvir, sofosbuvir và GS-331007 chiếm khoảng 4% và> 90% nguyên liệu liên quan đến thuốc (tổng AUC được điều chỉnh theo trọng lượng phân tử của sofosbuvir và các chất chuyển hóa của nó) tiếp xúc toàn thân , tương ứng.

Loại bỏ

Sau một liều uống 400 mg duy nhất của [ 14 C] -sofosbuvir, tổng khả năng phục hồi trung bình của liều lớn hơn 92%, bao gồm khoảng 80%, 14% và 2,5% được phục hồi trong nước tiểu, phân và không khí hết hạn, tương ứng . Phần lớn liều sofosbuvir được phục hồi trong nước tiểu là GS-331007 (78%) trong khi 3,5% được phục hồi dưới dạng sofosbuvir.

Dữ liệu này chỉ ra rằng sự thanh thải ở thận là con đường thải trừ chính của GS-331007 với một phần lớn được tiết ra chủ động. Thời gian bán hủy cuối trung bình của sofosbuvir và GS-331007 lần lượt là 0,4 và 27 giờ.

Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng Sofosbuvir thuốc

Trong các nghiên cứu độc tính liều lặp lại trên chuột và chó, liều cao của hỗn hợp đồng phân không vị giác 1: 1 gây ra các tác dụng phụ đối với gan (chó) và tim (chuột) và các phản ứng tiêu hóa (chó). Việc tiếp xúc với sofosbuvir trong các nghiên cứu trên loài gặm nhấm không thể được phát hiện do hoạt tính esterase cao.

Tuy nhiên, tiếp xúc với chất chuyển hóa chính GS-331007 ở liều bất lợi cao hơn 29 lần (chuột) và 123 lần (chó) so với tiếp xúc lâm sàng ở 400 mg sofosbuvir. Không có phát hiện về gan hoặc tim trong các nghiên cứu về độc tính mãn tính ở mức phơi nhiễm cao gấp 9 lần (chuột) và 27 lần (chó) so với tiếp xúc lâm sàng.

Sofosbuvir không gây độc cho gen trong các xét nghiệm in vitro hoặc in vivo , bao gồm gây đột biến do vi khuẩn, sai lệch nhiễm sắc thể bằng cách sử dụng tế bào lympho máu ngoại vi của người và xét nghiệm vi nhân chuột in vivo .

Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư ở chuột nhắt và chuột cống không chỉ ra bất kỳ khả năng gây ung thư nào của sofosbuvir được sử dụng với liều lên đến 600 mg / kg / ngày ở chuột và 750 mg / kg / ngày ở chuột cống. Tiếp xúc với GS-331007 trong các nghiên cứu này cao hơn tới 30 lần (chuột) và 15 lần (chuột) so với tiếp xúc lâm sàng ở 400 mg sofosbuvir.

Sofosbuvir không có ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của phôi thai hoặc khả năng sinh sản ở chuột và không gây quái thai trong các nghiên cứu về sự phát triển của chuột và thỏ. Không có tác dụng phụ nào đối với hành vi, sự sinh sản hoặc phát triển của con cái ở chuột cống được báo cáo.

Trong các nghiên cứu trên thỏ, phơi nhiễm với sofosbuvir gấp 9 lần so với phơi nhiễm lâm sàng dự kiến. Trong các nghiên cứu trên chuột, không thể xác định mức độ phơi nhiễm với sofosbuvir nhưng biên độ phơi nhiễm dựa trên chất chuyển hóa chính của con người dao động từ 8 đến 28 lần so với mức phơi nhiễm lâm sàng ở 400 mg sofosbuvir.

Nguyên liệu có nguồn gốc từ Sofosbuvir được chuyển qua nhau thai ở chuột mang thai và vào sữa của chuột đang cho con bú.

Những loại thuốc chứa hoạt chất Sofosbuvir

Thuốc Ledifos

Ledifos 90mg / 400mg là sự kết hợp của hai loại thuốc kháng vi-rút. Thuốc theo toa này được sử dụng để điều trị nhiễm vi rút viêm gan C (HCV) mãn tính. Nó chiến đấu chống lại vi rút để giải quyết nhiễm trùng.

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của Ledifos được báo cáo trong các nghiên cứu lâm sàng là nhức đầu, mệt mỏi và chán ăn, tiêu chảy, mất ngủ và buồn nôn.

Có thể bạn quan tâm: Thuốc Ledifos 90mg/400mg Ledipasvir và Sofosbuvir điều trị viêm gan C

Thuốc Ledviclear

Thuốc Ledviclear chứa thành phần hoạt chất: Ledipasvir và Sofosbuvir; Hàm lượng: 90mg và 400mg; được bào chế dạng: Viên nén – đóng gói: Hộp 28 viên nén.

Thuốc Ledviclear là thuốc kháng vi-rút ngăn chặn tế bào vi-rút viêm gan C (HCV) nhân lên trong cơ thể bạn. Ledviclear là một loại thuốc kết hợp được sử dụng để điều trị viêm gan C ở người lớn. Thuốc cũng có thể được sử dụng cho các mục đích không được liệt kê trong hướng dẫn thuốc.

Có thể bạn quan tâm: Thuốc Ledviclear 90mg/400mg Ledipasvir và Sofosbuvir điều trị viêm gan C

Thuốc Ledvir

Thuốc Ledvir 90mg/400mg là sự kết hợp của ledipasvir và sofosbuvir và được sử dụng để điều trị mãn tính (kéo dài) viêm gan C , một nhiễm virus của gan . Đôi khi nó có thể được sử dụng với một loại thuốc kháng vi-rút khác ( ribavirin ).

Những loại thuốc này hoạt động bằng cách giảm lượng virus viêm gan C trong cơ thể, giúp hệ thống miễn dịch của bạn chống lại nhiễm trùng và có thể giúp gan của bạn hồi phục. Viêm gan C mãn tính có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về gan như sẹo ( xơ gan ), hoặc ung thư gan.

Có thể bạn quan tâm: Thuốc Ledvir 90mg /400mg Ledipasvir & Sofosbuvir điều trị viêm gan C

Thuốc Sofuled

Thuốc Sofuled ( Ledipasvir và Sofosbuvir) được chỉ định kết hợp hoặc không kết hợp với Ribavirin trong điều trị cho các bệnh nhân viêm gan siêu vi C mạn tính. Thuốc dùng cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi có kiểu genotype 1,3,4,5 và 6. Thành phần cho 1 viên thuốc:

 • Thành phần hoạt chất: Ledipasvir 90mg, Sofosbuvir 400mg
 • Thành phần tá dược: Tabletose 100, cellulose vi tinh thể 101, croscarmellose natr magnesi searat,silic dioxyd dạng keo khan, hydroxypropyl methylcellulose 6cPs, polyethylen glyco 400, talc, titan dioxyd, sắt oxys đỏ, màu quinolin yellow lake và màu erythrosin lake vừa đủ.
 • Dạng bào chế: Viên nén bao phim, màu cam, một mặt trơn, mặt kia có vạch ngang.

Có thể bạn quan tâm: Thuốc Sofuled điều trị viêm gan C

Thuốc Velasof

Thuốc Velasof còn được gọi là thuốc HETERO Velasof được chỉ định đối viêm gan C mạn tính. Thuốc Velasof là sự kết hợp của Velpatasvir 100 mg và Sofosbuvir 400 mg. Sự kết hợp của hai hoạt chất thực sự là một điều kỳ diệu với các bệnh nhân bị viêm gan C.

Bệnh nhân có thể dùng thuốc Velasof này dưới liều một viên thuốc mỗi ngày. Thuốc này là phương pháp điều trị đầu điều trị được viêm gan C ở tất cả các kiểu gen typ 1 đến các typ khác.

Có thể bạn quan tâm: Thuốc Velasof điều trị viêm gan C

Thuốc Velpaclear

Thuốc Velpaclear với 2 thành phần chính là velpatasvir 100mg và sofosbuvir 400mg điều trị Viêm gan C mãn tính (HCV) hiệu quả tới 99%. Chỉ định của thuốc Velpaclear:

 • Thuốc được dùng để điều trị, kiểm soát, phòng chống và cải thiện Viêm gan siêu vi C mãn tính tất cả 6 kiểu gen(1,2,3,4,5,6).
 • Đối với các trường hợp chưa xơ gan và xơ gan còn bù hay xơ gan mất bù kết hợp với Ribavin.

Có thể bạn quan tâm: Thuốc Velpaclear 400/100mg Sofosbuvir và Velpatasvir điều trị viêm gan C

Những tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra

Nhận trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn có các dấu hiệu của phản ứng dị ứng với sofosbuvir: phát ban ; khó thở; sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng. Gọi cho bác sĩ ngay nếu bạn có các triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn như:

 • Đau bụng trên bên phải, nôn mửa , chán ăn;
 • Nước tiểu sẫm màu, phân màu đất sét;
 • Vàng da (vàng da hoặc mắt).

Nếu bạn dùng sofosbuvir và bạn cũng dùng một loại thuốc điều trị nhịp tim có tên là amiodarone : Sự kết hợp các loại thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm cho tim của bạn. Nhận trợ giúp y tế ngay lập tức nếu bạn dùng những loại thuốc này và bạn có:

 • Nhịp tim rất chậm, đau ngực, khó thở;
 • Nhầm lẫn, các vấn đề về trí nhớ;
 • Suy nhược, cực kỳ mệt mỏi, cảm giác nhẹ đầu (như bạn có thể bị ngất xỉu).

Các tác dụng phụ thông thường của sofosbuvir có thể bao gồm:

 • Nhức đầu , cảm thấy mệt mỏi;
 • Thiếu máu;
 • Buồn nôn , chán ăn;
 • Vấn đề về giấc ngủ ( mất ngủ ).

Đây không phải là danh sách đầy đủ các tác dụng phụ và những tác dụng phụ khác có thể xảy ra. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ.

Chú ý: Thông tin bài viết trên đây về thuốc Sofosbuvir liên quan đến tác dụng của thuốc và cách sử dụng với mục đích chia sẻ kiến thức, giới thiệu các thông tin về thuốc để cán bộ y tế và bệnh nhân tham khảo. Tùy vào từng trường hợp và cơ địa sẽ có toa thuốc và cách điều trị riêng. Người bệnh không được tự ý sử dụng thuốc, mọi thông tin sử dụng thuốc phải theo chỉ định bác sĩ chuyên môn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Mục tiêu của Asia-Genomics là cung cấp cho quý đọc giả những thông tin phù hợp và mới nhất. Tuy nhiên, vì các loại thuốc tương tác khác nhau ở mỗi người, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin này bao gồm tất cả các tương tác có thể xảy ra. Thông tin này không thể thay thế cho lời khuyên y tế. Luôn trao đổi với bác sĩ hoặc người chăm sóc sức khỏe của bạn về các tương tác có thể xảy ra với tất cả các loại thuốc theo toa, vitamin, thảo mộc và chất bổ sung cũng như thuốc không kê đơn mà bạn đang dùng.

Nguồn uy tín Asia-Genomics.vn


Tài liệu tham khảo

Rate this post
LucyTrinh