Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Xương

Thuốc được phê duyệt cho ung thư xương hoặc các bệnh về xương khác

Hoạt chất được phê duyệt cho ung thư xương

  • Denosumab
  • Methotrexate Sodium
  • Melphalan
  • Doxorubicin Hydrochloride
  • Dactinomycin
  • Zoledronic Acid
Rate this post
LucyTrinh