Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị U Trung Biểu Mô Ác Tính

Thuốc được chấp thuận u trung biển mô ác tính

Hoạt chất được chấp thuận u trung biển mô ác tính

  • Ipilimumab
  • Nivolumab
  • Pemetrexed Disodium

Kết hợp hoạt chất được chấp thuận u trung biển mô ác tính

  • GEMCITABINE-CISPLATIN

Gemcitabine Hydrochloride
Cisplatin

Rate this post
LucyTrinh