Skip to main content

Tổng hợp thuốc, hoạt chất điều trị Ung thư Tinh Hoàn

Thuốc được chấp thuận ung thư tinh hoàn

 • Cosmegen (Dactinomycin)
 • Etopophos (Etoposide Phosphate)
 • Ifex (Ifosfamide)

Hoạt chất được chấp thuận ung thư tinh hoàn

 • Bleomycin Sulfate
 • Cisplatin
 • Dactinomycin
 • Etoposide
 • Etoposide Phosphate
 • Ifosfamide
 • Vinblastine Sulfate

Kết hợp hoạt chất được chấp thuận ung thư tinh hoàn

 • BEP

B = Bleomycin
E = Etoposide Phosphate
P = Cisplatin (Platinol)

 • JEB

J = Carboplatin (JM8)
E = Etoposide Phosphate
B = Bleomycin

 • PEB

P = Cisplatin (Platinol)
E = Etoposide Phosphate
B = Bleomycin

 • VeIP

Ve = Vinblastine Sulfate (Velban)
I = Ifosfamide
P = Cisplatin (Platinol)

 • VIP

V = Etoposide (VP-16)
I = Ifosfamide
P = Cisplatin (Platinol)

Rate this post
LucyTrinh