Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Thực Quản

0
979
Thuốc ung thư thực quản

Thuốc và hoạt chất được chấp thuận ung thư thực quản

 • Keytruda (Pembrolizumab)
 • Opdivo (Nivolumab)
 • Hoạt chất Nivolumab
 • Hoạt chất Pembrolizumab

Thuốc và hoạt chất Ung thư biểu mô đoạn nối thực quản – dạ dày

 • Cyramza (Ramucirumab)
 • Enhertu (Fam-Trastuzumab Deruxtecan-nxki)
 • Herceptin (Trastuzumab)
 • Keytruda (Pembrolizumab)
 • Lonsurf (Trifluridine and Tipiracil Hydrochloride)
 • Opdivo (Nivolumab)
 • Taxotere (Docetaxel)
 • Hoạt chất Docetaxel
 • Hoạt chất Fam-Trastuzumab Deruxtecan-nxki
 • Hoạt chất Nivolumab
 • Hoạt chất Ramucirumab
 • Hoạt chất Trastuzumab
 • Hoạt chất Trifluridine and Tipiracil Hydrochloride
 • Hoạt chất Pembrolizumab

Kết hợp hoạt chất sử dụng trong ung thư thực quản

 • FU-LV

FU = Fluorouracil
LV = Leucovorin Calcium

 • XELIRI

XEL = Capecitabine (Xeloda)
IRI = Irinotecan Hydrochloride

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here