Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Âm Hộ

Thuốc được chấp thuận ung thư âm hộ

  • Gardasil (Recombinant HPV Quadrivalent Vaccine)
  • Gardasil 9 (Recombinant HPV Nonavalent Vaccine)

Hoạt chất được chấp thuận ung thư âm hộ

  • Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Nonavalent Vaccine
  • Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Quadrivalent Vaccine
  • Bleomycin Sulfate
5/5 - (1 bình chọn)
LucyTrinh