Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung Thư Thận

Thuốc được chấp thuận cho ung thư thận và các bệnh liên quan đến thận khác

Hoạt chất được chấp thuận cho ung thư thận và các bệnh liên quan đến thận khác

 • Aldesleukin
 • Avelumab
 • Axitinib
 • Belzutifan
 • Bevacizumab
 • Cabozantinib-S-Malate
 • Everolimus
 • Ipilimumab
 • Lenvatinib Mesylate
 • Nivolumab
 • Pazopanib Hydrochloride
 • Pembrolizumab
 • Sorafenib Tosylate
 • Sunitinib Malate
 • Temsirolimus
 • Tivozanib Hydrochloride

Thuốc và hoạt chất chấp thuận cho ung thư thận (Ung thư biểu mô đoạn trên – UTUC)

 • Jelmyto (Mitomycin)
 • Padcev (Enfortumab Vedotin-ejfv)
 • Hoạt chất Enfortumab Vedotin-ejfv
 • Hoạt chất Mitomycin

Thuốc và hoạt chất chấp thuận cho ung thư thận (khối u Wilms và các bệnh ung thư thận ở trẻ em khác)

 • Cosmegen (Dactinomycin)
 • Hoạt chất Dactinomycin
 • Hoạt chất Doxorubicin Hydrochloride
 • Hoạt chất Vincristine Sulfate

Xem thêm: Cẩm nang ung thư thận từ A-Z nguyên nhân, dấu hiệu và thuốc điều trị

Rate this post
LucyTrinh