Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Phổi

0
963
Thuốc ung thư phổi
Thuốc ung thư phổi

Thuốc được chấp thuận ung thư phổi không tế bào nhỏ, xơ phổi và các bệnh liên quan phổi khác

Hoạt chất được chấp thuận ung thư phổi không tế bào nhỏ

 • Afatinib Dimaleate
 • Alectinib
 • Amivantamab-vmjw
 • Atezolizumab
 • Bevacizumab
 • Brigatinib
 • Capmatinib Hydrochloride
 • Carboplatin
 • Cemiplimab-rwlc
 • Ceritinib
 • Cisplatin
 • Crizotinib
 • Dabrafenib Mesylate
 • Dacomitinib
 • Docetaxel
 • Doxorubicin Hydrochloride
 • Durvalumab
 • Entrectinib
 • Erlotinib Hydrochloride
 • Everolimus
 • Fam-Trastuzumab Deruxtecan-nxki
 • Gefitinib
 • Gemcitabine Hydrochloride
 • Ipilimumab
 • Lorlatinib
 • Methotrexate Sodium
 • Mobocertinib Succinate
 • Necitumumab
 • Nivolumab
 • Osimertinib Mesylate
 • Paclitaxel
 • Paclitaxel Albumin-stabilized Nanoparticle Formulation
 • Pembrolizumab
 • Pemetrexed Disodium
 • Pralsetinib
 • Ramucirumab
 • Selpercatinib
 • Sotorasib
 • Tepotinib Hydrochloride
 • Trametinib Dimethyl Sulfoxide
 • Vinorelbine Tartrate

Thuốc được chấp thuận ung thư phổi tế bào nhỏ

 • Afinitor (Everolimus)
 • Etopophos (Etoposide Phosphate)
 • Hycamtin (Topotecan Hydrochloride)
 • Imfinzi (Durvalumab)
 • Opdivo (Nivolumab)
 • Tecentriq (Atezolizumab)
 • Trexall (Methotrexate Sodium)
 • Zepzelca (Lurbinectedin)

Hoạt chất được chấp thuận ung thư phổi tế bào nhỏ

 • Atezolizumab
 • Doxorubicin Hydrochloride
 • Durvalumab
 • Etoposide
 • Etoposide Phosphate
 • Everolimus
 • Lurbinectedin
 • Methotrexate Sodium
 • Nivolumab
 • Topotecan Hydrochloride

Kết hợp hoạt chất được chấp thuận ung thư phổi tế bào nhỏ

 • GEMCITABINE-CISPLATIN

Gemcitabine Hydrochloride + Cisplatin

 • CARBOPLATIN-TAXOL

Carboplatin + Paclitaxel (Taxol)

Xem thêm: Cẩm nang ung thư phổi từ A-Z nguyên nhân, dấu hiệu và thuốc điều trị

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here