Skip to main content

Tổng hợp thuốc, hoạt chất điều trị Pheochromocytoma và Paraganglioma

Thuốc được chấp thuận Pheochromocytoma và Paraganglioma

  • Azedra (Iobenguane I 131)
  • Hemangeol (Propranolol Hydrochloride)

Hoạt chất được chấp thuận Pheochromocytoma và Paraganglioma

  • Iobenguane I 131
  • Propranolol Hydrochloride
Rate this post
LucyTrinh