Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Hậu Môn

Thuốc được phê duyệt ngăn ngừa ung thư hậu môn

  • Gardasil (Recombinant HPV Quadrivalent Vaccine)
  • Gardasil 9 (Recombinant HPV Nonavalent Vaccine)
  • Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Nonavalent Vaccine
  • Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Quadrivalent Vaccine
Rate this post
LucyTrinh