Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Khối U Mô Đệm Đường Tiêu Hóa

Thuốc chấp thuận cho khối u mô đệm đường tiêu hóa (ung thư đường tiêu hóa)

Hoạt chất chấp thuận cho khối u mô đệm đường tiêu hóa (ung thư đường tiêu hóa)

  • Avapritinib
  • Imatinib Mesylate
  • Ripretinib
  • Regorafenib
  • Sunitinib Malate
Rate this post
LucyTrinh