Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Đầu và Cổ

0
867
Thuốc ung thư đầu và cổ

Thuốc được chấp thuận cho ung thư đầu và cổ

Hoạt chất được chấp thuận cho ung thư đầu và cổ

  • Cetuximab
  • Docetaxel
  • Methotrexate Sodium
  • Nivolumab
  • Pembrolizumab
  • Bleomycin Sulfate
  • Hydroxyurea

Kết hợp hoạt chất được chấp thuận cho ung thư đầu và cổ

  • CARBOPLATIN-TAXOL

Carboplatin + Paclitaxel (Taxol)

  • TPF

T = Docetaxel (Taxotere)
P = Cisplatin (Platinol)
F = Fluorouracil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here