Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Đầu và Cổ

Thuốc được chấp thuận cho ung thư đầu và cổ

Hoạt chất được chấp thuận cho ung thư đầu và cổ

  • Cetuximab
  • Docetaxel
  • Methotrexate Sodium
  • Nivolumab
  • Pembrolizumab
  • Bleomycin Sulfate
  • Hydroxyurea

Kết hợp hoạt chất được chấp thuận cho ung thư đầu và cổ

  • CARBOPLATIN-TAXOL

Carboplatin + Paclitaxel (Taxol)

  • TPF

T = Docetaxel (Taxotere)
P = Cisplatin (Platinol)
F = Fluorouracil

Rate this post
LucyTrinh