Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Bàng Quang

Thuốc được phê duyệt cho Ung thư bàng quang

 • Keytruda (Pembrolizumab)
 • Tepadina (Thiotepa)
 • Tepadina (Thiotepa)
 • Trodelvy (Sacituzumab Govitecan-hziy)
 • Bavencio (Avelumab)
 • Jelmyto (Mitomycin)
 • Padcev (Enfortumab Vedotin-ejfv)
 • Balversa (Erdafitinib)
 • Valstar (Valrubicin)
 • Xatral
 • Opdivo (Nivolumab)
 • Tecentriq (Atezolizumab)

Hoạt chất được phê duyệt ung thư bàng quang

 • Atezolizumab
 • Cisplatin
 • Doxorubicin Hydrochloride
 • GEMCITABINE-CISPLATIN
 • Nivolumab
 • Pembrolizumab
 • Sacituzumab Govitecan-hziy
 • Thiotepa
 • Avelumab
 • Enfortumab Vedotin-ejfv
 • Mitomycin
 • Erdafitinib
 • Valrubicin

Kết hợp thuốc và hoạt chất sử dụng cho ung thư bàng quang

 • MVAC

M = Methotrexate
V = Vinblastine Sulfate
A = Doxorubicin Hydrochloride (Adriamycin)
C = Cisplatin

 

Rate this post
LucyTrinh