Skip to main content

Tổng hợp thuốc và hoạt chất điều trị Ung thư Âm Đạo

Thuốc được chấp thuận ung thư âm đạo

  • Gardasil (Recombinant HPV Quadrivalent Vaccine)
  • Gardasil 9 (Recombinant HPV Nonavalent Vaccine)

Hoạt chất được chấp thuận ung thư âm đạo

  • Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Nonavalent Vaccine
  • Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Quadrivalent Vaccine
Rate this post
LucyTrinh