Các Xét Nghiệm Sàng Lọc Trước Sinh Cần Lưu Ý Khi Mang Thai

Nội dung1 Ba tháng đầu tiên của thai kỳ1.1 Xét nghiệm siêu âm độ mờ da gáy của thai nhi (Nuchal Translucency)1.2 Xét nghiệm 2 chất (double test)2 Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong 3 tháng giữa của thai kỳ2.1 Xét nghiệm Alpha-fetoprotein (AFP)2.2 Xét nghiệm HCG (Human Chorionic Gonadotropin)2.3 Xét nghiệm nồng độ … Continue reading Các Xét Nghiệm Sàng Lọc Trước Sinh Cần Lưu Ý Khi Mang Thai