Sàng Lọc Trước Sinh Không Xâm Lấn (NIPT) – Verifi ®

Nội dung1 Giúp bạn hiểu thêm về bé yêu của mình1.0.1 Verifi® sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) là gì?1.0.2 Verifi® (NIPT) được tiến hành như thế nào?1.0.3 Verifi® NIPT sẽ kiểm tra được những bệnh nào?1.0.4 Vậy xét nghiệm Verifi® NIPT chính xác đến mức nào?1.0.5 Vậy xét nghiệm Verifi® NIPT có … Continue reading Sàng Lọc Trước Sinh Không Xâm Lấn (NIPT) – Verifi ®