Skip to main content

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Asia-Genomics rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc chính sách quyền riêng tư này (Chính sách của Chính phủ) vì nó chứa thông tin quan trọng về những gì sẽ xảy ra khi Asia-Genomics thu thập thông tin cá nhân về bạn và cách Asia-Genomics sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trên https://asia-genomics.vn/

  1. Khách truy cập vào trang web của chúng tôi (trang web trên mạng).
  2. Những người đăng ký email của họ với chúng tôi.

1.THÔNG TIN THU THẬP TỪ TẤT CẢ CÁC KHÁCH HÀNG ĐẾN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ có được dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn ghé thăm chúng tôi. Khi bạn truy cập chúng tôi, chúng tôi có thể theo dõi việc sử dụng Trang web này thông qua việc sử dụng cookie và các thiết bị theo dõi tương tự. Ví dụ: chúng tôi có thể theo dõi số lần bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc trang nào bạn truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ của người dùng của chúng tôi. Một số dữ liệu này sẽ được tổng hợp hoặc thống kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng cá nhân bạn. Vui lòng xem thêm phần trên Cách sử dụng Cookies của chúng tôi bên dưới.

2.THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG AI ĐĂNG KÝ EMAIL CỦA CHÚNG TÔI VỚI CHÚNG TÔI

Khi bạn đăng ký email của mình với chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng nó cho các mục sau:

  • Trả lời bất kỳ yêu cầu bạn đã gửi cho chúng tôi.
  • Liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

Nếu bạn đồng ý với chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin này, bạn luôn có thể từ chối vào một ngày sau đó. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin này, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ….

Bằng cách gửi email của bạn, bạn đồng ý với việc sử dụng email đó như được quy định trong chính sách này.

3.SỬ DỤNG COOKIES CỦA CHÚNG TÔI

Cookies là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn để thu thập thông tin nhật ký Internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập. Thông tin được sử dụng để theo dõi việc sử dụng của Khách truy cập Trang web và để tổng hợp các báo cáo thống kê về hoạt động của Trang.

Để biết thêm thông tin về cookie, hãy truy cập www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie và các trang web trên cho bạn biết cách xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số tính năng Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.

4.CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cam kết duy trì bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi đã đưa ra các quy trình bảo mật thích hợp và các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

5.TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA BẠN VÀ CẬP NHẬT VÀ ĐÚNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Asia-Genomics thay đổi, ví dụ: nếu bạn thay đổi địa chỉ email, tên hoặc chi tiết thanh toán hoặc nếu bạn muốn hủy đăng ký, vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết chính xác bằng cách gửi email đến ….

6.KHÔNG TIẾT LỘ

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên này đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi và của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

7.LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này vì vậy khi bạn liên kết đến các trang web khác, bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của họ.

8.BÁN KINH DOANH

Nếu doanh nghiệp của Asia-Genomics được bán hoặc tích hợp với một doanh nghiệp khác, thông tin chi tiết của bạn có thể được tiết lộ cho các cố vấn của chúng tôi và bất kỳ người mua tiềm năng nào và cố vấn của họ và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

9.THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi giữ chính sách bảo mật của chúng tôi dưới sự xem xét thường xuyên. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang này và đặt thông báo trên các trang khác của Trang web để bạn có thể biết về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó mọi lúc. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 02 năm 2020.

10.LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO

Chúng tôi hoan nghênh quan điểm của bạn về Trang web của chúng tôi và chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng gửi email đến địa chỉ …

CẬP NHẬT CUỐI CÙNG: ngày 18 tháng 02 năm 2020.